Milieubeheer

Gezond milieu is van belang
Bij Fuij Heavy Industries de producent van Subaru automobielen gaat men bij ontwikkeling van een nieuwe auto zover dat het beschermen van het milieu een belangrijke ontwikkelingsdoelstelling is geworden. Dit houdt in dat er vanaf het ontwerp van een auto tot aan het uiteindelijk verschijnen op de weg rekening is gehouden met het milieu.

Ook het productieproces verloopt efficienter om verspilling van grondstoffen en energie tegen te gaan. Er worden alleen nog materialen gebruikt die eenvoudig opnieuw te gebruiken zijn. Daartoe worden op de materialen codes aangebracht, die in het geval de auto terugkomt, aangeven welk soort materiaal het is en hoe het verwerkt moet worden. De aangebrachte codes voldoen zowel aan de ISO als aan de SAE normen, verder is er geen gebruik gemaakt van CFK's en asbesthoudende materialen. Ten einde het gebruik van makkelijk recycelbare thermo-plastics te promoten zijn onderdelen als deurbekleding,bekleding van deurstijlen, consoles, instrumentenpanelen en hemelbedekking hiervan vervaardigd.

Milieuzorg
Een onderwerp dat niet meer weg te denken is. Autobedrijf Eussen voldoet dan ook geheel aan de wettelijke verplichtingen, zoals vloeistofdichte vloer, olie/benzine-afscheider en bovengrondse opslag van milieu gevaarlijke stoffen.

Het chemisch afval en de milieu gevaarlijke stoffen word-en per soort tijdelijk opgeslagen in de speciaal daarvoor bestemde milieuberging en als zodanig periodiek inge-zameld. De geleidebewijzen van de afgevoerde stoffen worden bewaard in het milieu logboek (volgens BOVAG-normen).Voor het afvoeren van het chemisch afval en de milieu gevaarlijke stoffen hebben wij contracten gesloten met uitsluitend erkende inzamelaars.